ประกวดราคาซื้อชุดโคมไฟส่องสว่าง (Balloon Light) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • วิธีจัดซื้อ-จัดจ้าง :
  ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
 • ประเภท :
  ครุภัณฑ์อื่น
 • ประกวดราคาเลขที่ :
  114/2564
 • ชื่อประกาศ :
  ประกวดราคาซื้อชุดโคมไฟส่องสว่าง (Balloon Light) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • รายละเอียด :

  สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 - 2 สิงหาคม 2564

 • วันที่ซื้อเอกสาร :
  27 ก.ค. 2564 - 2 ส.ค. 2564 เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่ยื่นเอกสาร วันที่ :
  3 ส.ค. 2564 - - เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่เสนอราคา :
  3 ส.ค. 2564 - - เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่ประกาศ :
  27 กรกฎาคม 2564
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  บก.06.pdf

  ขนาดไฟล์ 21 KB

  54 ครั้ง

  เอกสารแนบท้าย.pdf

  ขนาดไฟล์ 107 KB

  64 ครั้ง

  ฟอร์มเปล่า.pdf

  ขนาดไฟล์ 111 KB

  56 ครั้ง

  ราคากลาง.pdf

  ขนาดไฟล์ 111 KB

  44 ครั้ง

  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ.pdf

  ขนาดไฟล์ 146 KB

  47 ครั้ง

  ประกาศ.pdf

  ขนาดไฟล์ 829 KB

  59 ครั้ง
Top