ประกวดราคาซื้อชุดโคมไฟส่องสว่าง (Balloon Light) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ที่ท่าอากาศยานกระบี่ จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • วิธีจัดซื้อ-จัดจ้าง :
  ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
 • ประเภท :
  ครุภัณฑ์อื่น
 • ประกวดราคาเลขที่ :
  115/2564
 • ชื่อประกาศ :
  ประกวดราคาซื้อชุดโคมไฟส่องสว่าง (Balloon Light) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ที่ท่าอากาศยานกระบี่ จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • รายละเอียด :

  สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 - 4 สิงหาคม 2564

 • วันที่ซื้อเอกสาร :
  30 ก.ค. 2564 - 4 ส.ค. 2564 เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่ยื่นเอกสาร วันที่ :
  5 ส.ค. 2564 - - เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่เสนอราคา :
  5 ส.ค. 2564 - - เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่ประกาศ :
  30 กรกฎาคม 2564
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  บก.06.pdf

  ขนาดไฟล์ 507 KB

  51 ครั้ง

  ฟอร์มเปล่า.pdf

  ขนาดไฟล์ 1 MB

  49 ครั้ง

  ราคากลาง.pdf

  ขนาดไฟล์ 1 MB

  58 ครั้ง

  ประกาศ .pdf

  ขนาดไฟล์ 2 MB

  62 ครั้ง

  เอกสารแนบท้ายประกาศประกวดราคา.pdf

  ขนาดไฟล์ 2 MB

  56 ครั้ง

  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ.pdf

  ขนาดไฟล์ 2 MB

  58 ครั้ง
Top