ประกวดราคาจ้างปรับปรุงไฟส่องสว่างถนน ท่าอากาศยานสกลนคร ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 • วิธีจัดซื้อ-จัดจ้าง :
  ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
 • ประเภท :
  ครุภัณฑ์อื่น
 • ประกวดราคาเลขที่ :
  116/2564
 • ชื่อประกาศ :
  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงไฟส่องสว่างถนน ท่าอากาศยานสกลนคร ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • รายละเอียด :

  สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2564 - 10 สิงหาคม 2564

 • วันที่ซื้อเอกสาร :
  5 ส.ค. 2564 - 10 ส.ค. 2564 เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่ยื่นเอกสาร วันที่ :
  11 ส.ค. 2564 - - เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่เสนอราคา :
  11 ส.ค. 2564 - - เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่ประกาศ :
  5 สิงหาคม 2564
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  ประกาศ.pdf

  ขนาดไฟล์ 796 KB

  56 ครั้ง

  บก.06.pdf

  ขนาดไฟล์ 882 KB

  35 ครั้ง

  ตารางการจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศ.pdf

  ขนาดไฟล์ 988 KB

  37 ครั้ง

  แบบ.pdf

  ขนาดไฟล์ 2 MB

  37 ครั้ง

  ฟอร์มเปล่า.pdf

  ขนาดไฟล์ 3 MB

  32 ครั้ง

  ราคากลาง.pdf

  ขนาดไฟล์ 3 MB

  41 ครั้ง

  เอกสารแนบท้ายประกาศประกวดราคา.pdf

  ขนาดไฟล์ 3 MB

  42 ครั้ง

  ร่างขอบเขตของงาน.pdf

  ขนาดไฟล์ 7 MB

  44 ครั้ง
Top