ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ และสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ พร้อมครุภัณฑ์อำนวยความสะดวกท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ ๒)

 • วิธีจัดซื้อ-จัดจ้าง :
  ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
 • ประเภท :
  ครุภัณฑ์อื่น
 • ประกวดราคาเลขที่ :
  118/2564
 • ชื่อประกาศ :
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ และสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น ๆ พร้อมครุภัณฑ์อำนวยความสะดวกท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ ๒)
 • รายละเอียด :

  สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2564 - 27 กันยายน 2564

  ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1r77XPJcAfYiYrQvas_ELGy9iijM1-zK8?usp=sharing

 • วันที่ซื้อเอกสาร :
  27 ส.ค. 2564 - 27 ก.ย. 2564 เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่ยื่นเอกสาร วันที่ :
  28 ก.ย. 2564 - - เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่เสนอราคา :
  28 ก.ย. 2564 - - เวลา 08:30 ถึง 16:30 น.
 • วันที่ประกาศ :
  27 สิงหาคม 2564
 • ไฟล์แนบ

  ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

  ร่างขอบเขตของงาน.pdf

  ขนาดไฟล์ 3 MB

  85 ครั้ง

  รายละเอียดประกอบแบบ.pdf

  ขนาดไฟล์ 5 MB

  64 ครั้ง

  เอกสารแนบ 1-8.pdf

  ขนาดไฟล์ 10 MB

  63 ครั้ง

  ประกาศประกวดราคาจ้าง.pdf

  ขนาดไฟล์ 12 MB

  103 ครั้ง

  ราคากลาง.pdf

  ขนาดไฟล์ 13 MB

  55 ครั้ง

  ฟอร์มเปล่า.xls

  ขนาดไฟล์ 2 MB

  38 ครั้ง

  BOQ.xls

  ขนาดไฟล์ 2 MB

  56 ครั้ง
Top