คำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ ๒๑/๒๕๕๓ เรื่อง มอบหมายให้อธิบดีกรมการบินพาณิชย์ใช้อำนาจตามมาตรา ๒๘ และมาตรา ๒๙ แห่ง พ.ร.บ. การเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ สั่ง ณ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๓๓

คำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ ๒๑/๒๕๕๓ เรื่อง มอบหมายให้อธิบดีกรมการบินพาณิชย์ใช้อำนาจตามมาตรา ๒๘ และมาตรา ๒๙ แห่ง พ.ร.บ. การเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ สั่ง ณ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๓๓

วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2557 10:40:03
949 อ่าน
ประเภทการขออนุญาตบินผ่านและแวะลงทางเทคนิค และการบินของอากาศยานส่วนบุคคลต่างประเทศ
ฉบับ/ที่ที่ ๒๑/๒๕๕๓
ชื่อเรื่องคำสั่งกระทรวงคมนาคม ที่ ๒๑/๒๕๕๓ เรื่อง มอบหมายให้อธิบดีกรมการบินพาณิชย์ใช้อำนาจตามมาตรา ๒๘ และมาตรา ๒๙ แห่ง พ.ร.บ. การเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ สั่ง ณ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๓๓
หน่วยงาน
แก้ไขล่าสุด18 กุมภาพันธ์ 2557 10:40:03
    ไม่พบข้อมูล
  • ไม่พบข้อมูล

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

คำสั่ง 21-2533.pdf

ขนาดไฟล์ 104 KB

673 ครั้ง 18 ก.พ. 2557
*กรุณาสมัครสมาชิกก่อนแสดงความคิดเห็น สมัครสมาชิก
Top