ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง ยกเว้นค่าบริการในการขึ้นลงของอากาศยานและค่าบริการที่เก็บอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานในความรับผิดชอบของกรมการบินพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๖

ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง ยกเว้นค่าบริการในการขึ้นลงของอากาศยานและค่าบริการที่เก็บอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานในความรับผิดชอบของกรมการบินพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๖

วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2557 14:06:26
1813 อ่าน
ประเภทประกาศกระทรวงคมนาคม
ฉบับ/ที่
ชื่อเรื่องประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง ยกเว้นค่าบริการในการขึ้นลงของอากาศยานและค่าบริการที่เก็บอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานในความรับผิดชอบของกรมการบินพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๖
หน่วยงาน
ฐานอำนาจข้อ 6 (7) ของกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมขั้นสูงและอัตราขั้นสูงสำหรับค่าบริการในสนามบิน พ.ศ. 2554 ออกตามความในมาตรา 6 (4) แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.2497 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551
ที่มา พ.ร.บ.
แก้ไขล่าสุด14 กุมภาพันธ์ 2557 14:06:26
    ไม่พบข้อมูล
  • ไม่พบข้อมูล

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

ประกาศปี 56.PDF

ขนาดไฟล์ 60 KB

1,379 ครั้ง 12 ก.พ. 2557

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

*กรุณาสมัครสมาชิกก่อนแสดงความคิดเห็น สมัครสมาชิก
Top