ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง แบบใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง แบบใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๖๒

วันที่ : 24 พฤษภาคม 2562 08:50:42
174 อ่าน
ประเภทประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
ฉบับ/ที่-
ชื่อเรื่องประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง แบบใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๖๒
หน่วยงาน
ฐานอำนาจมาตรา ๖๐/๖ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑
แก้ไขล่าสุด24 พฤษภาคม 2562 08:50:42
    ไม่พบข้อมูล
  • ไม่พบข้อมูล

ไฟล์แนบ

*กรุณาสมัครสมาชิกก่อนแสดงความคิดเห็น สมัครสมาชิก
Top