ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง แบบเอกสารรับรองการรักษาความปลอดภัยสินค้า แบบคำขอใบรับรอง คำขอต่ออายุใบรับรองและคำขอรับใบแทน แบบใบรับรองตัวแทนควบคุม และแบบใบรับรองการไปรษณีย์ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง แบบเอกสารรับรองการรักษาความปลอดภัยสินค้า แบบคำขอใบรับรอง คำขอต่ออายุใบรับรองและคำขอรับใบแทน แบบใบรับรองตัวแทนควบคุม และแบบใบรับรองการไปรษณีย์ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๒

วันที่ : 1 กรกฎาคม 2562 10:25:28
295 อ่าน
ประเภทประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
ฉบับ/ที่-
ชื่อเรื่องประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง แบบเอกสารรับรองการรักษาความปลอดภัยสินค้า แบบคำขอใบรับรอง คำขอต่ออายุใบรับรองและคำขอรับใบแทน แบบใบรับรองตัวแทนควบคุม และแบบใบรับรองการไปรษณีย์ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๒
หน่วยงาน
ฐานอำนาจมาตรา ๕๐/๓๑ แห่งพระรบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อ ๑๖ ข้อ ๒๑ ข้อ ๒๔ ข้อ ๒๕ ข้อ ๓๒ และข้อ ๓๓ ของข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ ๙๓ ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยสินค้าและไปรษณีย์ภัณฑ์ทางอากาศ
แก้ไขล่าสุด1 กรกฎาคม 2562 10:25:28
    ไม่พบข้อมูล
  • ไม่พบข้อมูล
*กรุณาสมัครสมาชิกก่อนแสดงความคิดเห็น สมัครสมาชิก
Top