ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง แบบเอกสารรับรองการรักษาความปลอดภัยสินค้า แบบคำขอใบรับรอง คำขอต่ออายุใบรับรอง และคำขอรับใบแทน แบบใบรับรองตัวแทนควบคุม และแบบใบรับรองการไปรษณีย์ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง แบบเอกสารรับรองการรักษาความปลอดภัยสินค้า แบบคำขอใบรับรอง คำขอต่ออายุใบรับรอง และคำขอรับใบแทน แบบใบรับรองตัวแทนควบคุม และแบบใบรับรองการไปรษณีย์ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๒

วันที่ : 11 มีนาคม 2564 11:06:09
386 อ่าน
ประเภทประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
ฉบับ/ที่ฉบับที่ ๑
ชื่อเรื่องประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง แบบเอกสารรับรองการรักษาความปลอดภัยสินค้า แบบคำขอใบรับรอง คำขอต่ออายุใบรับรอง และคำขอรับใบแทน แบบใบรับรองตัวแทนควบคุม และแบบใบรับรองการไปรษณีย์ควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๒
หน่วยงานกลุ่มตรวจสอบภายใน
ฐานอำนาจมาตรา ๕๐/๓๑ แห่งพระรบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อ ๑๖ ข้อ ๒๑ ข้อ ๒๔ ข้อ ๒๕ ข้อ ๓๒ และข้อ ๓๓ ของข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ ๙๓ ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยสินค้าและไปรษณีย์ภัณฑ์ทางอากาศ
แก้ไขล่าสุด11 มีนาคม 2564 11:06:09
    ไม่พบข้อมูล
  • ไม่พบข้อมูล
*กรุณาสมัครสมาชิกก่อนแสดงความคิดเห็น สมัครสมาชิก
Top