ประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ เรื่อง การอนุญาตให้ใช้เครื่องถ่ายภาพในอากาศยานหรือออกจากอากาศยานเป็นการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ เรื่อง การอนุญาตให้ใช้เครื่องถ่ายภาพในอากาศยานหรือออกจากอากาศยานเป็นการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๓

วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2563 09:07:45
47 อ่าน
ประเภทประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
ฉบับ/ที่-
ชื่อเรื่องประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ เรื่อง การอนุญาตให้ใช้เครื่องถ่ายภาพในอากาศยานหรือออกจากอากาศยานเป็นการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๓
หน่วยงานกองกฏหมาย
ฐานอำนาจมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗
แก้ไขล่าสุด21 กุมภาพันธ์ 2563 09:07:45
    ไม่พบข้อมูล
  • ไม่พบข้อมูล
*กรุณาสมัครสมาชิกก่อนแสดงความคิดเห็น สมัครสมาชิก
Top