ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง แบบเอกสารรับรองการรักษาความปลอดภัยสินค้า แบบคำขอใบรับรอง คำขอต่ออายุใบรับรอง และคำขอรับใบแทน แบบใบรับรองตัวแทนควบคุม และแบบใบรับรองการไปรษณีย์ควบคุม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง แบบเอกสารรับรองการรักษาความปลอดภัยสินค้า แบบคำขอใบรับรอง คำขอต่ออายุใบรับรอง และคำขอรับใบแทน แบบใบรับรองตัวแทนควบคุม และแบบใบรับรองการไปรษณีย์ควบคุม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔

วันที่ : 11 มีนาคม 2564 11:04:49
82 อ่าน
ประเภทประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
ฉบับ/ที่ฉบับที่ ๒
ชื่อเรื่องประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง แบบเอกสารรับรองการรักษาความปลอดภัยสินค้า แบบคำขอใบรับรอง คำขอต่ออายุใบรับรอง และคำขอรับใบแทน แบบใบรับรองตัวแทนควบคุม และแบบใบรับรองการไปรษณีย์ควบคุม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔
หน่วยงานกองกฏหมาย
ฐานอำนาจข้อ ๑๖ ของข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ ๙๓ ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ทางอากาศ ประกอบข้อ ๑๑ (๑๕) ของข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๒๘ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจค้นเพื่อการรักษาความปลอดภัยในการดำเนินงานสนามบินสาธารณะ
แก้ไขล่าสุด11 มีนาคม 2564 11:04:49
    ไม่พบข้อมูล
  • ไม่พบข้อมูล
*กรุณาสมัครสมาชิกก่อนแสดงความคิดเห็น สมัครสมาชิก
Top