ระเบียบสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยคุณสมบัติ การแต่งตั้ง การจัดทำบันทึกประวัติและผลการปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อปฏิบัติการตรวจค้น เพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยสนามบินสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๖๑

ระเบียบสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยคุณสมบัติ การแต่งตั้ง การจัดทำบันทึกประวัติและผลการปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อปฏิบัติการตรวจค้น เพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยสนามบินสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๖๑

วันที่ : 29 เมษายน 2562 08:16:33
326 อ่าน
ประเภทระเบียบสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
ฉบับ/ที่-
ชื่อเรื่องระเบียบสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยคุณสมบัติ การแต่งตั้ง การจัดทำบันทึกประวัติและผลการปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อปฏิบัติการตรวจค้น เพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยสนามบินสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๖๑
หน่วยงาน
ฐานอำนาจมาตรา ๖๐/๑๗ วรรคสามและวรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗
แก้ไขล่าสุด29 เมษายน 2562 08:16:33
    ไม่พบข้อมูล
  • ไม่พบข้อมูล
*กรุณาสมัครสมาชิกก่อนแสดงความคิดเห็น สมัครสมาชิก
Top