ระเบียบสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการรับรองครูฝึกภาคปฏิบัติการควบคุมการจราจรทางอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๙

ระเบียบสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการรับรองครูฝึกภาคปฏิบัติการควบคุมการจราจรทางอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๙

วันที่ : 28 มิถุนายน 2562 16:22:57
1230 อ่าน
ประเภทระเบียบสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
ฉบับ/ที่-
ชื่อเรื่องระเบียบสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการรับรองครูฝึกภาคปฏิบัติการควบคุมการจราจรทางอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๙
หน่วยงาน
ฐานอำนาจข้อ ๓ (๑๒) (ง) และข้อ ๓ (๑๓) (ข) แห่งข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 89 ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตเป็นผู้ประจำหน้าที่
แก้ไขล่าสุด28 มิถุนายน 2562 16:22:57
    ไม่พบข้อมูล
  • ไม่พบข้อมูล

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

OJTI.Reg.pdf

ขนาดไฟล์ 3 MB

710 ครั้ง 17 มี.ค. 2559
*กรุณาสมัครสมาชิกก่อนแสดงความคิดเห็น สมัครสมาชิก
Top