ประกาศคณะกรรมการการบินพลเรือน เรื่อง แผนอำนวยความสะดวกในการบินพลเรือนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศคณะกรรมการการบินพลเรือน เรื่อง แผนอำนวยความสะดวกในการบินพลเรือนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓

วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2563 09:14:03
17 อ่าน
ประเภทประกาศคณะกรรมการการบินพลเรือน
ฉบับ/ที่-
ชื่อเรื่องประกาศคณะกรรมการการบินพลเรือน เรื่อง แผนอำนวยความสะดวกในการบินพลเรือนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓
หน่วยงานกองกฏหมาย
ฐานอำนาจมาตรา ๑๕ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
แก้ไขล่าสุด27 กุมภาพันธ์ 2563 09:14:03
    ไม่พบข้อมูล
  • ไม่พบข้อมูล

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

ประกาศคณะกรรมการการบินพลเรือน เรื่อง แผนอำนวยความสะดวกในการบินพลเรือนแห่งชาติ พ.ศ. 2563.pdf

ขนาดไฟล์ 2 MB

6 ครั้ง 27 ก.พ. 2563
*กรุณาสมัครสมาชิกก่อนแสดงความคิดเห็น สมัครสมาชิก
Top