แต่งตั้งนายแพทย์เวชศาสตร์ในคณะกรรมการแพทยเวชศาสตร์การบินผู้ทรงคุณวุฒิ

แต่งตั้งนายแพทย์เวชศาสตร์ในคณะกรรมการแพทยเวชศาสตร์การบินผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่ : 27 ธันวาคม 2556 12:26:28
1199 อ่าน
ประเภทคำสั่งกระทรวงคมนาคม
ฉบับ/ที่ที่ ๓๖๑/๒๕๔๓
ชื่อเรื่องแต่งตั้งนายแพทย์เวชศาสตร์ในคณะกรรมการแพทยเวชศาสตร์การบินผู้ทรงคุณวุฒิ
หน่วยงาน
แก้ไขล่าสุด27 ธันวาคม 2556 12:26:28
    ไม่พบข้อมูล
  • ไม่พบข้อมูล

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

ระเบียบกรมการขนส่งทางอากาศ ว่าด้วยความสามารถทางภาษาที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารทางวิทยุของผู้ถือใบอนุญาต

ขนาดไฟล์ 263 KB

838 ครั้ง 21 พ.ย. 2556

ระเบียบกรมการขนส่งทางอากาศว่าด้วยการทดสอบความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติด้านการเดินอากาศ พ.ศ. 2546.pdf

ขนาดไฟล์ 90 KB

719 ครั้ง 21 พ.ย. 2556

ระเบียบและแนวทางปฏิบัติ เรื่อง การออกใบรับรองครูฝึกผู้ประจำหน้าที่ในอากาศ สำนักมาตรฐานความปลอดภัยในก

ขนาดไฟล์ 70 KB

713 ครั้ง 21 พ.ย. 2556

ระเบียบกรมการขนส่งทางอากาศว่าด้วยความสามารถของผู้ขอรับหรือต่อใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่ในการพูดและเข้าใ

ขนาดไฟล์ 390 KB

715 ครั้ง 21 พ.ย. 2556

ระเบียบกรมการขนส่งทางอากาศว่าด้วยการแจ้งข่าวเกี่ยวกับความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๔๗.pdf

ขนาดไฟล์ 114 KB

691 ครั้ง 21 พ.ย. 2556

ระเบียบคณะกรรมการสอบความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติด้านการเดินอากาศว่าด้วยข้อปฏิบัติของเจ้าหน้าที่คุมสอ

ขนาดไฟล์ 109 KB

749 ครั้ง 21 พ.ย. 2556

ระเบียบกรมการบินพาณิชย์ว่าด้วยใบรับรองผู้ปฏิบัติการทดสอบ เครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕

ขนาดไฟล์ 379 KB

771 ครั้ง 21 พ.ย. 2556

แต่งตั้งนายแพทย์เวชศาสตร์ในคณะกรรมการแพทยเวชศาสตร์การบินผู้ทรงคุณวุฒิ.pdf

ขนาดไฟล์ 70 KB

784 ครั้ง 21 พ.ย. 2556
*กรุณาสมัครสมาชิกก่อนแสดงความคิดเห็น สมัครสมาชิก
Top