ภาพกิจกรรม

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม บรรยายธรรมโดยพระอาจารย์พรพล ปสันโน วัดพระราม 9 กาจนาภิเษก
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม บรรยายธรรมโดยพระ...
23 พฤษภาคม 2561

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม บรรยายธรรมในหัวข้อเรื่อง ”ชีวิตเบิกบานการงานเป็นสุข”โดยพระอาจารย์พรพล ปสันโน วัดพระราม 9 กาจนาภิเษก เมื่อวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมจันทรางศุ ชั้น 10 ทย.นายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน ร่วมถ่ายภาพหมู่ผู้บริหารกระทรวงคมนาคม
นายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน ร่วมถ่ายภาพหมู...
16 พฤษภาคม 2561

นายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน ร่วมถ่ายภาพหมู่ผู้บริหารกระทรวงคมนาคม โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม นายสมศักดิ์ ห่มม่วง รอง...พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กรมท่าอากาศยาน บริษััทไปรษณีย์ไทย จำกัด บริษัท ขนส่ง จำกัด
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กรมท่าอาก...
15 พฤษภาคม 2561

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กรมท่าอากาศยาน บริษััทไปรษณีย์ไทย จำกัด บริษัท ขนส่ง จำกัด โดยนายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษััทไปรษณีย์ไทย จำกัด และนายจิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล กรรมการผู้จัดกา...นายสมเกียรติ มณีสถิตย์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยานประธานมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมและกล่าวปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการควบคุมและบริหารงานก่อสร้างสำหรับผู้ควบคุมงานบรรจุใหม่
นายสมเกียรติ มณีสถิตย์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยานประธ...
11 พฤษภาคม 2561

นายสมเกียรติ มณีสถิตย์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยานประธานมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมและกล่าวปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการควบคุมและบริหารงานก่อสร้างสำหรับผู้ควบคุมงานบรรจุใหม่ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมจันทรางศุ ชั้น 10โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการควบคุมและบริหารงานก่อสร้างสำหรับผู้ควบคุมงานบรรจุใหม่
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการควบคุมและบริหารงานก่อสร้า...
7 พฤษภาคม 2561

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการควบคุมและบริหารงานก่อสร้างสำหรับผู้ควบคุมงานบรรจุใหม่โดยมีนายวิวัฒน์ ยอดนวล นธย.ชพ.ป.ผอ.กปร.เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 7 พฤาภาคม 2561 ณ ห้องประชุมจันทรางศุ ชั้น 10นายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมศรีภมูิ ชั้น 2
นายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นประธานการป...
1 พฤษภาคม 2561

นายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมศรีภมูิ ชั้น 2โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานการดำเนินงานสนามบินสาธารณะ
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานการดำเนินงานสนา...
1 พฤษภาคม 2561

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานการดำเนินงานสนามบินสาธารณะ โดยมีนายชูชาติ ไม้น้อย จากบริษัท เอเซียเอวิเอชั่นแอนค์เทคโนโลยี จำกัด เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมจันทรางศุ ชั้น 10 ทย.นายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นประธานการประชุมผู้บริหารส่วนกลางและผู้อำนวยการท่าอากาศยาน  เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมจันทรางศุ ชั้น 10 ทย.
นายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นประธานการป...
30 เมษายน 2561

นายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นประธานการประชุมผู้บริหารส่วนกลาง ผู้อำนวยการท่าอากาศยาน และได้มีการมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานที่มีผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมจันทรางศุ ชั้น 10 ทย.นายวิทวัส ภักดีสันติสกุล ผู้อำนวยการท่าอากาศยานอุดรธานี รักษาการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมกิจการท่าอากาศยาน ให้การต้อนรับคณะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
นายวิทวัส ภักดีสันติสกุล ผู้อำนวยการท่าอากาศยานอุด...
30 เมษายน 2561

นายวิทวัส ภักดีสันติสกุล ผู้อำนวยการท่าอากาศยานอุดรธานี รักษาการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมกิจการท่าอากาศยาน ให้การต้อนรับคณะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมศรีภมูิ ชั้น 2นายวิทวัส ภักดีสันติสกุล ผู้อำนวยการท่าอากาศยานอุดรธานี รักษาการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมกิจการท่าอากาศยาน ให้การต้อนรับคณะผู้แทน Fukuoka Pref Bangkok Office
นายวิทวัส ภักดีสันติสกุล ผู้อำนวยการท่าอากาศยานอุด...
25 เมษายน 2561

นายวิทวัส ภักดีสันติสกุล ผู้อำนวยการท่าอากาศยานอุดรธานี รักษาการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมกิจการท่าอากาศยาน ให้การต้อนรับคณะผู้แทน Fukuoka Pref Bangkok Office เรื่องความร่วมมือประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานไทยและท่าอากาศยานของเมืองฟูกูโอกะ เมื่อวันที่ 25 เม...ข้อมูลทั้งหมด 412 รายการ
หน้า 1 จากทั้งหมด 42
  • 1
  • 2
  • 3
  • ...
  • 42
  • Next »
ไปที่หน้า :
Top