ภาพกิจกรรม

นางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน ประธานกล่าวเปิดการอบรมหลักสูตรการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคาระห์ความถี่ประเภท 2 ของกรมท่าอากาศยาน
นางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน ประธานกล่าว...
14 สิงหาคม 2562

นางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน ประธานกล่าวเปิดการอบรมหลักสูตรการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคาระห์ความถี่ประเภท 2 ของกรมท่าอากาศยาน โดยมี นายธีระศักดิ์ เชยชื่น สำนักพัฒนาบุคลากรในกิจการโทรคมนาคม สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศ...ประชุม Video Conference  “คณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น คำชมเชย ของผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน” ครั้งที่ 6/2562
ประชุม Video Conference “คณะกรรมการจัดการข้อร้องเ...
13 สิงหาคม 2562

นางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นประธานการประชุม เข้าร่วมประชุม Video Conference “คณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น คำชมเชย ของผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน” ครั้งที่ 6/2562 กรมท่าอากาศยาน โดยมีผู้บริหาร กรมท่าอากาศยาน...นายวิทวัส ภักดีสันติสกุล รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ด้านเศรษฐกิจ) เป็นผู้แทนกรมท่าอากาศยานแสดงความยินดีกับนางสาววิลาวรรณ พยาน้อย เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองอธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
นายวิทวัส ภักดีสันติสกุล รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน (...
5 สิงหาคม 2562

นายวิทวัส ภักดีสันติสกุล รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ด้านเศรษฐกิจ) เป็นผู้แทนกรมท่าอากาศยานแสดงความยินดีกับนางสาววิลาวรรณ พยาน้อย เข้ารับตำแหน่งรองอธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พร้อมได้พูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนะแนวทางในการทำงานร่วมกันเพื่อการบริหารงานแบบ...นางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนกรมท่าอากาศยานประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1
นางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นประธานก...
26 กรกฎาคม 2562

นางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนกรมท่าอากาศยานประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กรกฏาคม 2562 ณ ห้องประชุมศรีภูมิ กรมท่าอากาศยานนายสมเกียรติ มณีสถิตย์  รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน ประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคาระห์ความถี่ประเภท 2
นายสมเกียรติ มณีสถิตย์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน ปร...
24 กรกฎาคม 2562

นายสมเกียรติ มณีสถิตย์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน ประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคาระห์ความถี่ประเภท 2 ของกรมท่าอากาศยาน รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฏาคม 2562 ณ ห้องประชุมจันทรางศุ กรมท่าอากาศยานนายสมเกียรติ มณีสถิตย์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นประธานการประชุมเรื่องความคืบหน้าโครงการพัฒนาท่าอากาศยานเบตง
นายสมเกียรติ มณีสถิตย์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็...
22 กรกฎาคม 2562

นายสมเกียรติ มณีสถิตย์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นประธานการประชุมเรื่องความคืบหน้าโครงการพัฒนาท่าอากาศยานเบตง ร่วมด้วย 4 หน่วยงาน กรมท่าอากาศยาน กรมอุตุนิยมวิทยา สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เมื่อวันจันทร์...นายจรุณ มีสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน ประชุม VDO Conference รายงานผลศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพมาตรฐานความปลอดภัยด้านการดับเพลิงและกู้ภัยท่าอากาศยาน
นายจรุณ มีสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน ประชุม V...
19 กรกฎาคม 2562

นายจรุณ มีสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน ประชุม VDO Conference รายงานผลศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพมาตรฐานความปลอดภัยด้านการดับเพลิงและกู้ภัยท่าอากาศยาน เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กรกฏาคม 2562 ณ ห้องประชุมศรีภูมิ กรมท่าอากาศยานนางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นประธานการประชุม VDO Conference 28 ทย.พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ทย.
นางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นประธานก...
18 กรกฎาคม 2562

นางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นประธานการประชุม VDO Conference 28 ทย.พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ทย.นางปานจิต จินดากุล ผู้เชี่ยวชาญการด้านพัฒนาองค์กรและบริหารทรัพยากรบุคคลเงินทุนหมุนเวียน ประชุมเรื่องทบทวนภารกิจของกรมท่าากาศยาน ชี้แจงแนว...นางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน ประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคาระห์ความถี่ประเภท 2 ของกรมท่าอากาศยาน รุ่นที่ 5
นางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน ประธานพิธีม...
11 กรกฎาคม 2562

นางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน ประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคาระห์ความถี่ประเภท 2 ของกรมท่าอากาศยาน รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 9- 10 กรกฏาคม 2562 ณ ห้องประชุมจันทรางศุ กรมท่าอากาศยานนางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน ประธานกล่าวเปิดการอบรมหลักสูตรการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคาระห์ความถี่ประเภท 2 ของกรมท่าอากาศยาน รุ่นที่ 5
นางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน ประธานกล่าว...
9 กรกฎาคม 2562

นางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน ประธานกล่าวเปิดการอบรมหลักสูตรการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคาระห์ความถี่ประเภท 2 ของกรมท่าอากาศยาน รุ่นที่ 5 โดยมี นายธีระศักดิ์ เชยชื่น สำนักพัฒนาบุคลากรในกิจการโทรคมนาคม สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิ...ข้อมูลทั้งหมด 491 รายการ
หน้า 1 จากทั้งหมด 50
  • 1
  • 2
  • 3
  • ...
  • 50
  • Next »
ไปที่หน้า :
Top