ภาพกิจกรรม

พิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า ประจำปี 2562
พิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพ...
1 เมษายน 2562

พิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า ประจำปี 2562 โดยมีนางชุรีพร วงษ์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการเขตสาทร ประธานในพิธี วางพุ่มดอกไม้ หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ โดยมีนายทัตพ...นายวิทวัส ภักดีสันติสกุล รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณายกร่างระเบียบคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน ทย. ครั้งที่ 3/2562
นายวิทวัส ภักดีสันติสกุล รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน เ...
27 มีนาคม 2562

นายวิทวัส ภักดีสันติสกุล รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณายกร่างระเบียบคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน ทย. ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมศรีภูมิ กรมท่าอากาศยานนางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน ประธานการประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
นางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน ประธานการปร...
20 มีนาคม 2562

นางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน ประธานการประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เมื่อวันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมศรีภูมิ กรมท่าอากาศยานนางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน
นางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน
20 มีนาคม 2562

นางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน ประธานการประชุมชี้แจ้งเรื่องวิธีการประเมินสมรรถนะฯในรอบการประเมินที่ 1/2562 บรรยายโดยวิทยากร นางปานจิต จินดากุล ผู้ชำนาญการด้านการพัฒนาองค์กรและการบริหารทรัพยากรบุคคลเงินทุนหมุนเวียน ทั้งนี้ นางอัมพวัน วรรณโก อธ...นายสมเกียรติ มณีสถิตย์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นประธานในการประชุม   หารือข้อราชการ
นายสมเกียรติ มณีสถิตย์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็...
19 มีนาคม 2562

นายสมเกียรติ มณีสถิตย์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นประธานในการประชุม หารือข้อราชการ พร้อมด้วยนายวิทวัส ภักดีสันติสกุล รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน ผู้บริหารส่วนกลางและผู้อำนวยการท่าอากาศยาน ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมจ...นายวิทวัส ภักดีสันติสกุล รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมแนวทางการคัดแยกขยะมูลฝอย
นายวิทวัส ภักดีสันติสกุล รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน เ...
19 มีนาคม 2562

นายวิทวัส ภักดีสันติสกุล รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมแนวทางการคัดแยกขยะมูลฝอย(การกำจัดขยะ)ทำความดี ด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม โดยมีนายบัญชาการ วินัยพานิช นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ เป้นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันอังคารที่ 1...นายสมเกียรติ มณีสถิตย์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน ประธานการประชุมหารือรายละเอียดการดำเนินงาน โครงการท่าอากาศยานเบตง 4 หน่วยงาน (กพท.ทย.อต.บวท.)
นายสมเกียรติ มณีสถิตย์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน ประ...
18 มีนาคม 2562

นายสมเกียรติ มณีสถิตย์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน ประธานการประชุมหารือรายละเอียดการดำเนินงาน โครงการท่าอากาศยานเบตง 4 หน่วยงาน (กพท.ทย.อต.บวท.)เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมจันทรางศุ กรมท่าอากาศยานนายวิทวัส ภักดีสันติสกุล รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นประธานการประชุมระเบียบคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนกรมท่าอากาศยาน
นายวิทวัส ภักดีสันติสกุล รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน เ...
18 มีนาคม 2562

นายวิทวัส ภักดีสันติสกุล รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นประธานการประชุมระเบียบคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนกรมท่าอากาศยาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการจัดหาผลประโยชน์ของเงินหรือทรัพย์สินของทุนหมุนเวียนกรมท่...นายบรรจบ บุรวัฒน์ นักวิชาการขนส่งชำนาญการพิเศษ กองส่งเสริมกิจการท่าอากาศยาน หัวหน้าคณะกรมท่าอากาศยาน เจรจาหารือ
นายบรรจบ บุรวัฒน์ นักวิชาการขนส่งชำนาญการพิเศษ กอง...
11 กุมภาพันธ์ 2562

นายบรรจบ บุรวัฒน์ นักวิชาการขนส่งชำนาญการพิเศษ กองส่งเสริมกิจการท่าอากาศยาน หัวหน้าคณะกรมท่าอากาศยาน ได้เจรจาหารือและชี้แจงแผนการดำเนินงานของโครงการส่วนต่อขยายท่าอากาศยานชุมพร กับ บริษัท ดาตั้ม คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เมื่อวันจันทร์ที...การประชุม VDO CONFERENCE กระทรวงคมนาคม
การประชุม VDO CONFERENCE กระทรวงคมนาคม
31 มกราคม 2562

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุม VDO CONFERENCE เกี่ยวกับสถานการณ์ฝุ่นใน กทม. กับทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม โดยมีนางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน และเจ้าหน้าท...ข้อมูลทั้งหมด 468 รายการ
หน้า 1 จากทั้งหมด 47
  • 1
  • 2
  • 3
  • ...
  • 47
  • Next »
ไปที่หน้า :
Top