ภาพกิจกรรม

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในโอกาสตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของกรมท่าอากาศยาน
นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคม...
17 ตุลาคม 2561

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในโอกาสตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของกรมท่าอากาศยาน โดยมีนางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน พร้อมผู้บริหารส่วนกลาง ผู้อำนวยการท่าอากาศยาน ให้การต้อนรับและกล่าวบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของก...พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะและพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะและพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องใน...
16 ตุลาคม 2561

พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะและพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ปีที่ 2 โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธี พร้อมผู้บริหารกระทรวงคมนาคม ผู้บริหารในสังกั...นายจรุณ มีสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน(ด้านมาตรฐาน) ประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขข้อบกพร่อง ทย.กระบี่ ทย.อุบลราชธานีทย.อุดรธานี เพื่อขอรับใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะ ครั้งที่ 1/2561
นายจรุณ มีสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน(ด้านมาตร...
5 ตุลาคม 2561

นายจรุณ มีสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน(ด้านมาตรฐาน) ประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขข้อบกพร่อง ท่าอากาศยานกระบี่ ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ท่าอากาศยานอุดรธานี เพื่อขอรับใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 5 ตุลาตม 2561 ณ...นายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน ประธานการประชุมเรื่องรูปแบบการจัดหาประโยช์สำหรับพื้นที่ของท่าอากาศยาน
นายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน ประธานการประชุ...
27 กันยายน 2561

นายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน ประธานการประชุมเรื่องรูปแบบการจัดหาประโยช์สำหรับพื้นที่ของท่าอากาศยาน เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมจันทรางศุ กรมท่าอากาศยานนางวรรณา ไกรกมล นปส.ชพ.รก.แทนเลขานุการกรม กล่าวเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการถ่ายภาพด้วยกล้อง DSLR และกล้องโทรศัพท์มือถือ
นางวรรณา ไกรกมล นปส.ชพ.รก.แทนเลขานุการกรม กล่าวเปิ...
10 กันยายน 2561

นางวรรณา ไกรกมล นปส.ชพ.รก.แทนเลขานุการกรม กล่าวเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการถ่ายภาพด้วยกล้อง DSLR และกล้องโทรศัพท์มือถือ ระหว่างวันที่ 10-12 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมจันทรางศุ กรมท่าอากาศยานนายกึกก้อง วิมุกตานนท์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กล่าวเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งาานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์(ส่วนภูมิภาค)
นายกึกก้อง วิมุกตานนท์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเ...
20 สิงหาคม 2561

นายกึกก้อง วิมุกตานนท์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กล่าวเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งาานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์(ส่วนภูมิภาค)ระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมจันทรางศุ กรมท่าอากาศยานนางวรรณา ไกรกมล นปส.ชพ.รก.แทนเลขานุการกรม กล่าวบรรยายและร่วมถ่ายภาพหมู่แก่ผู้เข้ารับการอบรมข้าราชการและพนักงานราชการบรรจุใหม่ของ ทย. เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมจันทรางศุ กรมท่าอากาศยาน
นางวรรณา ไกรกมล นปส.ชพ.รก.แทนเลขานุการกรม กล่าวบรร...
17 สิงหาคม 2561

นางวรรณา ไกรกมล นปส.ชพ.รก.แทนเลขานุการกรม กล่าวบรรยายและร่วมถ่ายภาพหมู่แก่ผู้เข้ารับการอบรมข้าราชการและพนักงานราชการบรรจุใหม่ของ ทย. เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมจันทรางศุ กรมท่าอากาศยานนายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน กล่าวบรรยายและให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการอบรมข้าราชการและพนักงานราชการบรรจุใหม่ของ ทย. เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมจันทรางศุ กรมท่าอากาศยาน
นายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน กล่าวบรรยายและ...
17 สิงหาคม 2561

นายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน กล่าวบรรยายและให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการอบรมข้าราชการและพนักงานราชการบรรจุใหม่ของ ทย. เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมจันทรางศุ กรมท่าอากาศยานนายวิทวัส ภักดีสันติสกุล รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน(ด้านเศรษฐกิจ) กล่าวบรรยายแก่ข้าราชการและพนักงานราชการบรรจุใหม่ของ ทย. เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมจันทรางศุ กรมท่าอากาศยาน
นายวิทวัส ภักดีสันติสกุล รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน(ด...
16 สิงหาคม 2561

นายวิทวัส ภักดีสันติสกุล รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน(ด้านเศรษฐกิจ) กล่าวบรรยายแก่ข้าราชการและพนักงานราชการบรรจุใหม่ของ ทย. เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมจันทรางศุ กรมท่าอากาศยานนายทัตพงศ์พรหม ยุธิษฐิระ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติงานในฐานะผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กล่าวเปิดการปฐมนิเทศข้าราชการและพนักงานราชการบรรจุใหม่ของ ทย.
นายทัตพงศ์พรหม ยุธิษฐิระ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพ...
16 สิงหาคม 2561

นายทัตพงศ์พรหม ยุธิษฐิระ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติงานในฐานะผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กล่าวเปิดการปฐมนิเทศข้าราชการและพนักงานราชการบรรจุใหม่ของ ทย.พร้อมทั้งกล่าวบรรยายแก่ผู้เข้ารับการปฐมนิเทศฯ ระหว่างวันที่ 16- 17 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประ...ข้อมูลทั้งหมด 439 รายการ
หน้า 1 จากทั้งหมด 44
  • 1
  • 2
  • 3
  • ...
  • 44
  • Next »
ไปที่หน้า :
Top