ภาพกิจกรรม

นางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน ประธานการประชุม อ.ก.พ.สามัญ กรมท่าอากาศยาน ชุดที่ 2 ครั้งที่ 2/2562
นางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน ประธานการปร...
20 มิถุนายน 2562

นางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน ประธานการประชุม อ.ก.พ.สามัญ กรมท่าอากาศยาน ชุดที่ 2 ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมศรีภูมิ กรมท่าอากาศยานการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน(Work Manual)เพื่อดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน(Fundamental Level:FL)
การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน(Work Manual)เพื่อดำเนิ...
20 มิถุนายน 2562

นางปานจิต จินดากุล ผู้เชี่ยวชาญการด้านพัฒนาองค์กรและบริหารทรัพยากรบุคคลเงินทุนหมุนเวียน วิทยากรบรรยายเรื่องการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน(Work Manual)เพื่อดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน(Fundamental Level:FL)ให้กับเจ้าหน้าที่กรม...โครงการจิตอาสา ”ปันรัก..ปันสุข” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
โครงการจิตอาสา ”ปันรัก..ปันสุข” เฉลิมพระเกียรติเนื...
10 มิถุนายน 2562

โครงการจิตอาสา ”ปันรัก..ปันสุข” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กรมท่าอากาศยาน จิตอาสา บริจาคโลหิตด้วยน้ำใจเพื่อเป็นโลหิตสำรอง สำหรับจ่ายให้กับผู้ป่วยทั่วประเทศตามโรงพยาบาลต่างๆ เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณห้อ...นายวิทวัส ภักดีสันติสกุล รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณายกร่างระเบียบคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน
นายวิทวัส ภักดีสันติสกุล รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน เ...
10 มิถุนายน 2562

นายวิทวัส ภักดีสันติสกุล รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณายกร่างระเบียบคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนกรมท่าอากาศยานว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการจัดหาผลประโยชน์ของเงินหรือทรัพย์ส...นางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน ประธานการประชุมเรื่องการแก้ไขเรื่องราวร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นประจำกรมท่าอากาศยาน
นางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน ประธานการปร...
7 มิถุนายน 2562

นางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน ประธานการประชุมเรื่องการแก้ไขเรื่องราวร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นประจำกรมท่าอากาศยาน ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันศุกรืที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมศรีภูมิ กรมท่าอากาศยานนางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน ประธานการประชุมหารือการขอใช้น่านฟ้าของมาเลเซียที่สนามบินเบตง
นางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน ประธานการปร...
6 มิถุนายน 2562

นางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน ประธานการประชุมหารือการขอใช้น่านฟ้าของมาเลเซียที่สนามบินเบตง ร่วมด้วยผู้แทนจาก บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมศรีภูมิ กรม...นายสมเกียรติ มณีสถิตย์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน ให้นายทรงพล เทพนำโสมนัสส์ ผู้จัดการฝ่ายอากาศยานและเรือขนส่ง บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)พร้อมคณะเข้าพบ
นายสมเกียรติ มณีสถิตย์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน ให้...
28 พฤษภาคม 2562

นายสมเกียรติ มณีสถิตย์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน ให้นายทรงพล เทพนำโสมนัสส์ ผู้จัดการฝ่ายอากาศยานและเรือขนส่ง บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)พร้อมคณะเข้าพบ เรื่องการก่อสร้างระบบขนส่งน้ำมันอากาศยานทางท่อ เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 ณ ห...นายประพันธ์ บรรจบผล ปฏิบัติงานในฐานะผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูล อุปกรณ์ เครื่องมือ อะไหล่ และการบำรุงรักษาแบบรวมศูนย์ แก่เจ้าหน้าที่ท่าอากาศยาน(ส่วนภูมิภาค)
นายประพันธ์ บรรจบผล ปฏิบัติงานในฐานะผู้อำนวยการศูน...
24 พฤษภาคม 2562

นายประพันธ์ บรรจบผล ปฏิบัติงานในฐานะผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูล อุปกรณ์ เครื่องมือ อะไหล่ และการบำรุงรักษาแบบรวมศูนย์ ทาง VDO CONFERENCE แก่เจ้าหน้าที่ท่าอากาศย่าน(ส่วนภูมิภาค) เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม...นางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน ให้การต้อนรับนายฌอง-ฟรองซัวส์ กูมี่ อัครราชฑูตที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์ พร้อมด้วยคณะผู้แทนจากสถานเอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
นางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน ให้การต้อนร...
14 พฤษภาคม 2562

นางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน ให้การต้อนรับนายฌอง-ฟรองซัวส์ กูมี่(Mr.Jean-Francois GOUMY)อัครราชฑูตที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์ พร้อมด้วยคณะผู้แทนจากสถานเอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย และบริษัทฝรั่งเศสที่ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ...นางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน ประธานการประชุมเรื่อง การแก้ไขเรื่องราวร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น ประจำกรมท่าอากาศยาน
นางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน ประธานการปร...
1 พฤษภาคม 2562

นางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน ประธานการประชุมเรื่อง การแก้ไขเรื่องราวร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น ประจำกรมท่าอากาศยาน เมื่อวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมศรีภูมิ กรมท่าอากาศยานข้อมูลทั้งหมด 479 รายการ
หน้า 1 จากทั้งหมด 48
  • 1
  • 2
  • 3
  • ...
  • 48
  • Next »
ไปที่หน้า :
Top