ภาพกิจกรรม

นายจรุณ มีสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน ประธานการประชุมเรื่อง คณะทำงานเตรียมเปิดท่าอากาศยานเบตง
นายจรุณ มีสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน ประธานกา...
3 เมษายน 2563

นายจรุณ มีสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน ประธานการประชุมเรื่อง คณะทำงานเตรียมเปิดท่าอากาศยานเบตง โดยมีนายสมเกียรติ มณีสถิตย์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมท่าอากาศยานเข้าร่วม เมื่อวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมจั...กรมท่าอากาศยาน เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ โดย Video Conference
กรมท่าอากาศยาน เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ โดย...
31 มีนาคม 2563

วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 นายทวี เกศิสำอาง อธิบดีกรมท่าอากาศยาน พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมท่าอากาศยาน เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ โดยมีการประชุม Video Conference ร่วมกับกระทรวงคมนาคม เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน ณ ห้องประชุมจันทร...ประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และเสนอแนวทางในการจัดให้เช่าที่ราชพัสดุและที่ดิน ที่อยู่ในความครอบครองใช้ประโยชน์ของกรมท่าอากาศยาน ครั้งที่ 8/2563
ประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และเสนอแนวทาง...
31 มีนาคม 2563

วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 นายทวี เกศิสำอาง อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และเสนอแนวทางในการจัดให้เช่าที่ราชพัสดุและที่ดิน ที่อยู่ในความครอบครองใช้ประโยชน์ของกรมท่าอากาศยาน ครั้งที่ 8/2563 โดยมีการประชุม Con...ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ
ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ
24 มีนาคม 2563

นายสมเกียรติ มณีสถิตย์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ เกี่ยวกับร้านอาหาร ร้านค้าสวัสดิการ ณ ห้องประชุมศรีภูมิ กรมท่าอากาศยานประชุมเรื่องความคืบหน้าโครงการพัฒนาท่าอากาศยานเบตง
ประชุมเรื่องความคืบหน้าโครงการพัฒนาท่าอากาศยานเบตง
23 มีนาคม 2563

นายทวี เกศิสำอาง อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นประธานการประชุมเรื่องความคืบหน้าโครงการพัฒนาท่าอากาศยานเบตง ร่วมด้วย 5 หน่วยงาน กรมท่าอากาศยาน กรมอุตุนิยมวิทยา สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด กองอำนวยการรักษาความมั่...กรมท่าอากาสยาน ประชุมมอบนโยบายตามข้อสั่งการและมาตรการของรัฐบาล เพื่อเตรียมความพร้อมในป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบ VIDEO CONFERENCE
กรมท่าอากาสยาน ประชุมมอบนโยบายตามข้อสั่งการและมาตร...
20 มีนาคม 2563

กรมท่าอากาสยาน ประชุมมอบนโยบายตามข้อสั่งการและมาตรการของรัฐบาล เพื่อเตรียมความพร้อมในป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบ VIDEO CONFERENCE วันที่ 20 มีนาคม 2563 นายทวี เกศิสำอาง อธิบดีกรมท่าอากาศยาน พร้อมด้วยผู้บริหาร...กรมท่าอากาศยานจัดการฝึกอบรมหลักสูตร ”การพัฒนาความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.2497 ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562” ครั้งที่ 5
กรมท่าอากาศยานจัดการฝึกอบรมหลักสูตร ”การพัฒนาความร...
19 มีนาคม 2563

กรมท่าอากาศยานจัดการฝึกอบรมหลักสูตร ”การพัฒนาความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.2497 ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562” ครั้งที่ 5 นายทวี เกศิสำอาง อธิบดีกรมท่าอากาศยาน มอบหมายให้ สำนักงานเลขานุการกรม จัดการฝึกอบรมหลักสูตร ”การพั...ประชุมเร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563
ประชุมเร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบปร...
12 มีนาคม 2563

นายทวี เกศิสำอาง อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นประธานการประชุมเร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 3/2563 โดยมี นายจรูณ มีสมบูรณ์ นายสมเกียรติ มณีสถิตย์ นายวิทวัส สันติภักดีสกุล รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่...กรมท่าอากาศยานจัดการฝึกอบรมหลักสูตร ”การพัฒนาความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.2497 ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562” ครั้งที่ 4
กรมท่าอากาศยานจัดการฝึกอบรมหลักสูตร ”การพัฒนาความร...
12 มีนาคม 2563

กรมท่าอากาศยานจัดการฝึกอบรมหลักสูตร ”การพัฒนาความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.2497 ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562” ครั้งที่ 4 นายทวี เกศิสำอาง อธิบดีกรมท่าอากาศยาน มอบหมายให้ สำนักงานเลขานุการกรม จัดการฝึกอบรมหลักสูตร ”การพั...กรมท่าอากาศยาน ร่วมลงนาม MOU ความร่วมมือขับเคลื่อนมาตรการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2563 ด้านโลจิสติกส์
กรมท่าอากาศยาน ร่วมลงนาม MOU ความร่วมมือขับเคลื่อน...
10 มีนาคม 2563

ข่าวกรมท่าอากาศยาน ฉบับที่ 22 / 2563 กรมท่าอากาศยาน ร่วมลงนาม MOU ความร่วมมือขับเคลื่อนมาตรการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2563 ด้านโลจิสติกส์ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนาม MOU ...ข้อมูลทั้งหมด 573 รายการ
หน้า 1 จากทั้งหมด 58
  • 1
  • 2
  • 3
  • ...
  • 58
  • Next »
ไปที่หน้า :
Top