ภาพกิจกรรม

นายบรรจบ บุรวัฒน์ นักวิชาการขนส่งชำนาญการพิเศษ กองส่งเสริมกิจการท่าอากาศยาน หัวหน้าคณะกรมท่าอากาศยาน เจรจาหารือ
นายบรรจบ บุรวัฒน์ นักวิชาการขนส่งชำนาญการพิเศษ กอง...
11 กุมภาพันธ์ 2562

นายบรรจบ บุรวัฒน์ นักวิชาการขนส่งชำนาญการพิเศษ กองส่งเสริมกิจการท่าอากาศยาน หัวหน้าคณะกรมท่าอากาศยาน ได้เจรจาหารือและชี้แจงแผนการดำเนินงานของโครงการส่วนต่อขยายท่าอากาศยานชุมพร กับ บริษัท ดาตั้ม คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เมื่อวันจันทร์ที...การประชุม VDO CONFERENCE กระทรวงคมนาคม
การประชุม VDO CONFERENCE กระทรวงคมนาคม
31 มกราคม 2562

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุม VDO CONFERENCE เกี่ยวกับสถานการณ์ฝุ่นใน กทม. กับทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม โดยมีนางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน และเจ้าหน้าท...นางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน ประธานการประชุมเรื่อง การทบทวนบทบาทภารกิจและรูปแบบองค์กรของกรมท่าอากาศยานและชี้แจงแนวทางการสมัครรางวัลเลิศรัฐประจำปีพ.ศ.2562
นางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน ประธานการปร...
28 มกราคม 2562

นางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน ประธานการประชุมเรื่อง การทบทวนบทบาทภารกิจและรูปแบบองค์กรของกรมท่าอากาศยานและชี้แจงแนวทางการสมัครรางวัลเลิศรัฐประจำปีพ.ศ.2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมศรีภูมิ กรมท่าอากาศยานนางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน พร้อมด้วยข้าราชการ ทย.ฟังการบรรยายธรรม หัวข้อ”ธรรมะอารมณ์ดี สร้างสามัคคีในองค์กร” โดยมีพระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ วัดยานนาวา กรุงเทพฯ บรรยายธรรม
นางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน พร้อมด้วยข้...
25 มกราคม 2562

นางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน พร้อมด้วยข้าราชการ ทย.ฟังการบรรยายธรรม หัวข้อ”ธรรมะอารมณ์ดี สร้างสามัคคีในองค์กร” โดยมีพระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ วัดยานนาวา กรุงเทพฯ บรรยายธรรม ทั้งนี้ได้มีการพิธีบวงสรวงพระภูมิและพระศิวะมหาเทพ และพิธีสงฆ์ ถวายอาห...นางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นประธานการประชุมการพิจารณาโอนท่าอากาศยาน
นางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นประธานก...
10 มกราคม 2562

นางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นประธานการประชุมการพิจารณาโอนท่าอากาศยาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมศรีภูมิ กรมท่าอากาศยานนางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และเสนอแนวทางในการจัดให้ที่ราชพัสดุและที่ดินที่อยู่ในความครอบครองใช้ประโยชน์ของกรมท่าอากาศยาน ครั้งที่ 4/2562
นางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นประธานก...
9 มกราคม 2562

นางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และเสนอแนวทางในการจัดให้ที่ราชพัสดุและที่ดินที่อยู่ในความครอบครองใช้ประโยชน์ของกรมท่าอากาศยาน ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมศรีภูมิ กรมท่...นางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นประธานการประชุมระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และเสนอแนวทางในการจัดให้ที่ราชพัสดุและที่ดินที่อยู่ในความครอบครองใช้ประโยชน์ของ ทย.
นางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นประธานก...
28 ธันวาคม 2561

นางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และเสนอแนวทางในการจัดให้ที่ราชพัสดุและที่ดินที่อยู่ในความครอบครองใช้ประโยชน์ของกรมท่าอากาศยาน ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมศรีภูมิ กรม...นายจรุณ มีสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน ประธานการประชุมหารือระหว่าง กรมท่าอากาศยาน กับ สำนักงบประมาณ
นายจรุณ มีสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน ประธานกา...
20 ธันวาคม 2561

นายจรุณ มีสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน ประธานการประชุมหารือระหว่าง กรมท่าอากาศยาน กับ สำนักงบประมาณ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมศรีภูมิ กรมท่าอากาศยานนางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นประธานการประชุมประเมินผลการควบคุมภายใน กรมท่าอากาศยาน
นางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นประธานก...
20 ธันวาคม 2561

นางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นประธานการประชุมประเมินผลการควบคุมภายใน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมศรีภูมิ กรมท่าอากาศยานข้อมูลทั้งหมด 460 รายการ
หน้า 1 จากทั้งหมด 46
  • 1
  • 2
  • 3
  • ...
  • 46
  • Next »
ไปที่หน้า :
Top