นายสมเกียรติ มณีสถิตย์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน ประธานการประชุมหารือรายละเอียดการดำเนินงาน โครงการท่าอากาศยานเบตง 4 หน่วยงาน (กพท.ทย.อต.บวท.)

วันที่ : 18 มีนาคม 2562 15:29:44
205 อ่าน
นายสมเกียรติ มณีสถิตย์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน ประธานการประชุมหารือรายละเอียดการดำเนินงาน โครงการท่าอากาศยานเบตง 4 หน่วยงาน (กพท.ทย.อต.บวท.)เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมจันทรางศุ กรมท่าอากาศยาน

รูปภาพ

Top