นางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน

วันที่ : 20 มีนาคม 2562 13:20:54
322 อ่าน
นางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน ประธานการประชุมชี้แจ้งเรื่องวิธีการประเมินสมรรถนะฯในรอบการประเมินที่ 1/2562 บรรยายโดยวิทยากร นางปานจิต จินดากุล ผู้ชำนาญการด้านการพัฒนาองค์กรและการบริหารทรัพยากรบุคคลเงินทุนหมุนเวียน ทั้งนี้ นางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยานได้เป้นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ”มาตรฐานการดำเนินงานสนามบินสาธารณะ”บรรยายโดยนายณรงค์ อรุณภาคมงคล นักวิชาการขนส่งชำนาญการพิเศษปฏิบัติงานในฐานะผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐานสนามบินเมื่อวันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมจันทรางศุ กรมท่าอากาศยาน

รูปภาพ

Top