นางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน ประธานการประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

วันที่ : 20 มีนาคม 2562 14:25:30
340 อ่าน
นางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน ประธานการประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เมื่อวันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมศรีภูมิ กรมท่าอากาศยาน

รูปภาพ

Top