พิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า ประจำปี 2562

วันที่ : 1 เมษายน 2562 10:22:36
289 อ่าน
พิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า ประจำปี 2562 โดยมีนางชุรีพร วงษ์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการเขตสาทร ประธานในพิธี วางพุ่มดอกไม้ หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ โดยมีนายทัตพงศ์พรหม ยุธิษฐิระ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเลขานุการกรม กรมท่าอากาศยาน พร้อมด้วยข้าราชการลูกจ้าง หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มพลังมวลชน ในเขตพื้นที่สาทร เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2562 ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

รูปภาพ

Top