นางปานจิต จินดากุล ผู้เชี่ยวชาญการด้านพัฒนาองค์กรและบริหารทรัพยากรบุคคลเงินทุนหมุนเวียน ประธานการประชุมชี้แจงแนวทางจัดทำข้อมูลประกอบการเสนอปรับปรุงโครงสร้าง ทย.

วันที่ : 3 กรกฎาคม 2562 11:32:35
714 อ่าน
นางปานจิต จินดากุล ผู้เชี่ยวชาญการด้านพัฒนาองค์กรและบริหารทรัพยากรบุคคลเงินทุนหมุนเวียน ประธานการประชุมชี้แจงแนวทางจัดทำข้อมูลประกอบการเสนอปรับปรุงโครงสร้าง ทย.เมื่อวันพุธที่ 3 กรกกาคม 2562 ณ ห้องประชุมจันทรางศุ กรมท่าอากาศยาน

รูปภาพ

Top