ประชุม VDO Conference เรื่อง การแก้ไขเรื่องราวร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น

วันที่ : 5 กรกฎาคม 2562 12:41:20
352 อ่าน
นางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นประธานการประชุม VDO Conference ท่าอากาศยานที่รับผิดชอบ 28 แห่ง ในหัวข้อประชุมเรื่อง การแก้ไขเรื่องราวร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น ตามท่าอากาศยานทั้ง 28 ท่าอากาศยาน กรมท่าอากาศยาน ณ ห้องประชุมศรีภูมิ ชั้น 2 กรมท่าอากาศยาน

รูปภาพ

Top