นางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน ประธานกล่าวเปิดการอบรมหลักสูตรการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคาระห์ความถี่ประเภท 2 ของกรมท่าอากาศยาน รุ่นที่ 5

วันที่ : 9 กรกฎาคม 2562 10:16:04
464 อ่าน
นางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน ประธานกล่าวเปิดการอบรมหลักสูตรการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคาระห์ความถี่ประเภท 2 ของกรมท่าอากาศยาน รุ่นที่ 5 โดยมี นายธีระศักดิ์ เชยชื่น สำนักพัฒนาบุคลากรในกิจการโทรคมนาคม สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(สำนักงาน กสทช.)เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันอังคารที่ 9 กรกฏาคม 2562 ณ ห้องประชุมจันทรางศุ กรมท่าอากาศยาน

รูปภาพ

Top