นางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน ประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคาระห์ความถี่ประเภท 2 ของกรมท่าอากาศยาน รุ่นที่ 5

วันที่ : 11 กรกฎาคม 2562 10:14:31
434 อ่าน
นางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน ประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคาระห์ความถี่ประเภท 2 ของกรมท่าอากาศยาน รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 9- 10 กรกฏาคม 2562 ณ ห้องประชุมจันทรางศุ กรมท่าอากาศยาน

รูปภาพ

Top