นางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นประธานการประชุม VDO Conference 28 ทย.พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ทย.

วันที่ : 18 กรกฎาคม 2562 15:22:07
235 อ่าน
นางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นประธานการประชุม VDO Conference 28 ทย.พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ทย.นางปานจิต จินดากุล ผู้เชี่ยวชาญการด้านพัฒนาองค์กรและบริหารทรัพยากรบุคคลเงินทุนหมุนเวียน ประชุมเรื่องทบทวนภารกิจของกรมท่าากาศยาน ชี้แจงแนวทางการนำเสนอร่างเงินทุนหมุนเวียน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฏาคม 2562 ณ ห้องประชุมจันทรางศุ กรมท่าอากาศยาน

รูปภาพ

Top