นายจรุณ มีสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน ประชุม VDO Conference รายงานผลศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพมาตรฐานความปลอดภัยด้านการดับเพลิงและกู้ภัยท่าอากาศยาน

วันที่ : 19 กรกฎาคม 2562 15:13:05
519 อ่าน
นายจรุณ มีสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน ประชุม VDO Conference รายงานผลศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพมาตรฐานความปลอดภัยด้านการดับเพลิงและกู้ภัยท่าอากาศยาน เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กรกฏาคม 2562 ณ ห้องประชุมศรีภูมิ กรมท่าอากาศยาน

รูปภาพ

Top