นางสาววารภา วาระศิริ ผู้อำนวยการกองกฏหมาย ประธานเปิดการประชุมและกล่าวบรรยายการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.2497 ที่แก้ไขเพิ่มเติม

วันที่ : 23 มกราคม 2563 09:48:34
177 อ่าน
นางสาววารภา วาระศิริ ผู้อำนวยการกองกฏหมาย ประธานเปิดการประชุมและกล่าวบรรยายการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.2497 ที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร ทย.มีความรู้ความเข้าใจและทราบถึงสาระสำคัญของการปรับปรุงกฏหมาย ให้สามารถปฏิบัติงานที่รับผิดชอบได้อย่างถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมจันทรางศุ กรมท่าอากาศยาน

รูปภาพ

Top