กรมท่าอากาศยานเข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดช่องทางการสื่อสารของกระทรวงคมนาคม “MOT Your Social “ รับฟังทุกความคิด ใกล้ชิดประชาชน

วันที่ : 23 มกราคม 2563 15:19:56
143 อ่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์กรมท่าอากาศยาน กรมท่าอากาศยานเข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดช่องทางการสื่อสารของกระทรวงคมนาคม “MOT Your Social “ รับฟังทุกความคิด ใกล้ชิดประชาชน วันนี้ ( 23 มกราคม 2563) นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในงานแถลงข่าวเปิดตัวช่องทางการสื่อสารของกระทรวงคมนาคม “MOT Your Social “ รับฟังทุกความคิดเห็น ใกล้ชิดประชาชน โดยมีผู้บริหาร คค. หัวหน้าหน่วยงานในสังกัด คค. และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานเข้าร่วมงานดังกล่าว ในการนี้ นายทวี เกศิสำอาง อธิบดีกรมท่าอากาศยาน มอบหมายให้ นายวิทวัส ภักดีสันติสกุล รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นผู้แทนกรมท่าอากาศยานเข้าร่วมงานแถลงข่าวฯ ณ อาคารสโมสรและหอประชุมกระทรวงคมนาคม ทั้งนี้ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและโครงการของกรมท่าอากาศยาน เช่นโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง จ.ยะลา และโครงการท่าอากาศยานนครปฐม และข้อมูลข่าวสารของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ผ่านช่องทาง https://motwebservice.mot.go.th/motpublichearing/ และ https://www.youtube.com/channel/UCmGv_DuMhsS1v7Vjld5AlGA ******** กลุ่มสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม กรมท่าอากาศยาน pr@airports.go.th 23 มกราคม 2563

รูปภาพ

Top