นายสมเกียรติ มณีสถิตย์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร ”การพัฒนาความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.2497”

วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2563 10:26:24
125 อ่าน
นายสมเกียรติ มณีสถิตย์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร ”การพัฒนาความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.2497” โดยมีนางสาววารภา วาระศิริ ผู้อำนวยการกองกฏหมาย กล่าวบรรยายให้กับเจ้าหน้าที่กรมท่าอากาศยานและเจ้าหน้าที่ส่วนท่าอกาศยานทาง Video Conference เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมจันทรางศุ กรมท่าอากาศยาน

รูปภาพ

Top