ประชุมเร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ : 12 มีนาคม 2563 11:23:33
175 อ่าน
นายทวี เกศิสำอาง อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นประธานการประชุมเร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 3/2563 โดยมี นายจรูณ มีสมบูรณ์ นายสมเกียรติ มณีสถิตย์ นายวิทวัส สันติภักดีสกุล รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 12 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมศรีภูมิ (ชั้น 2) กรมท่าอากาศยาน

รูปภาพ

Top