ถวายราชสักการะแด่พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า

วันที่ : 31 มีนาคม 2564 09:42:17
96 อ่าน
     วันที่ 31 มีนาคม 2564 นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน มอบหมายให้ นางวรรณา ไกรกมล หัวหน้ากลุ่มสื่อสารองค์กร รักษาการเลขานุการกรม ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เพื่อถวายราชสักการะแด่พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” ซึ่งตรงกับวันที่ 31 มีนาคมของทุกปี โดยมีนางสาวสุขวิชญาณ์ นสมทรง ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสาทร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้าง ในพื้นที่เขตสาทร มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มพลังมวลชนในพื้นที่เขตสาทร เข้าร่วม ณ วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

รูปภาพ

Top