วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า

วันที่ : 31 มีนาคม 2564 10:39:44
51 อ่าน
สำนักนายกรัฐมนตรี ขอเชิญหน่วยงานเข้าร่วม พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า ซึ่งตรงกับวันที่ 31 มีนาคมของทุกปี ในนามของกระทรวงคมนาคมให้กรมท่าอากาศยานเป็นผู้แทนในพิธี โดยมีนายสมเกียรติ มณีสถิตย์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ด้านโครงสร้างพื้นฐาน) เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว เมื่อวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 ณ พระบรมราชานุเสารีย์ ที่ลานพลับพลามหาเจษฏาบดินทร์ วัดราชนัดดา กรุงเทพมหานคร

รูปภาพ

Top