กรมท่าอากาศยาน ร่วมแสดงความยินดี ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

วันที่ : 2 เมษายน 2564 14:58:49
157 อ่าน
ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมท่าอากาศยาน กรมท่าอากาศยาน ร่วมแสดงความยินดี ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ วันนี้ (2 เม.ย. 2564 ) นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน พร้อมคณะผู้บริหาร ทย. ร่วมแสดงความยินดีกับนายสุทธิพงษ์ คงพูล ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ โดยมอบกระเช้าดอกไม้ พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวทางในการบริหารงานภายใต้พันธกิจของหน่วยงาน ในการพัฒนาท่าอากาศยานให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ และสามารถรองรับการเติบโตด้านคมนาคมทางอากาศยาน และดำเนินงานท่าอากาศยานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ภายใต้ข้อปฏิบัติและกฎระเบียบตามมาตรฐานการบินที่สำนักงานการบินพลเรือนพลเรือนแห่งประเทศไทยกำหนดไว้ ณ ห้องรับรอง สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย อาคารหลักสี่พลาซ่า

รูปภาพ

Top