นายจรุณ มีสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน(ด้านมาตรฐาน)ให้การต้อนรับ Mr.Mark Lewis ผู้แทนสำนักงานบริหารการรักษาความปลอดภัยการขนส่งแห่งสหรัฐอเมริกา

วันที่ : 7 เมษายน 2564 14:31:45
118 อ่าน
นายจรุณ มีสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน(ด้านมาตรฐาน)ให้การต้อนรับ Mr.Mark Lewis ผู้แทนสำนักงานบริหารการรักษาความปลอดภัยการขนส่งแห่งสหรัฐอเมริกา(Transport Security Administration:TSA) กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ ผู้ช่วยฑูตฝ่ายตวามมั่นคงการคมนาคมประจำสถานฑูตสหรัฐอเมริกา ในโอกาสที่มาเข้ามาพบและได้หารือร่วมกันเกี่ยวกับความร่วมมือด้านมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยสนามบินในประเด็นต่างๆเพื่อยกระดับมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยทางการบินของประเทศ โดยมีนายณรงค์ อรุณภาคมงคล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยภาคพื้น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกองควบคุมมาตรฐานสนามบินร่วมให้การต้อนรับเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมศรีภูมิ กรมท่าอากาศยาน

รูปภาพ

Top