นายสมเกียรติ มณีสถิตย์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน(ด้านโครงสร้างพื้นฐาน) ประธานประชุมเพื่อชี้แจ้งรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายการการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

วันที่ : 23 มิถุนายน 2564 07:57:36
393 อ่าน
นายสมเกียรติ มณีสถิตย์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน(ด้านโครงสร้างพื้นฐาน) ประธานประชุมเพื่อชี้แจ้งรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายการการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุราษฏร์ธานีและโครงการปรับปรุงขยายท่าอากาศยานกระบี่ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมจันทรางศุ กรมท่าอากาศยาน

รูปภาพ

Top