กรมท่าอากาศยานร่วมกับ กพท. หารือแนวทางในการออกใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะ

วันที่ : 23 มิถุนายน 2564 08:32:52
462 อ่าน
       ข่าวกรมท่าอากาศยาน  ฉบับที่ 34/2564

       กรมท่าอากาศยานร่วมกับ กพท. หารือแนวทางในการออกใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะ

       นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นประธานในการประชุมหารือขั้นตอนกระบวนการออกใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะ พร้อมด้วยนายวิทวัส ภักดีสันติสกุล รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน ร่วมกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย โดยมี น.อ.สุชาติ อ่างทอง ผู้จัดการฝ่ายมาตรฐานสนามบิน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมจันทรางศุ กรมท่าอากาศยาน

       ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ให้กรมท่าอากาศยานดำเนินการพัฒนาท่าอากาศยานให้เป็นไปตามมาตรฐาน รวมถึงให้ท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยานดำเนินการขอใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะให้ครบนั้น กรมท่าอากาศยานจึงได้ขอความร่วมมือจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ในการวางแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อให้กระบวนการออกใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะเป็นไปตามขั้นตอนที่วางไว้

       อธิบดีกรมท่าอากาศยาน กล่าวว่า จากการประชุมหารือร่วมกันระหว่างสองหน่วยงานในครั้งนี้ ถือว่าเป็นการบูรณาการการทำงานที่ชัดเจนมากขึ้น โดยกรมท่าอากาศยานในฐานะผู้ปฏิบัติ และสำนักงานการบินพลเรือนในฐานะผู้กำกับดูแลได้มีการอธิบายทำความเข้าใจในรายละเอียดขั้นตอนของกระบวนการ และร่วมพูดคุยแก้ไขปัญหาที่เคยเกิดขึ้น ซึ่งหลังจากนี้การดำเนินงานร่วมกันจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้ต่อไป

          *****

       กลุ่มสื่อสารองค์กร        สำนักงานเลขานุการกรม
       กรมท่าอากาศยาน
       pr@airports.go.th
       22 มิถุนายน 2564

รูปภาพ

Top