กรมท่าอากาศยาน เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ : 28 มิถุนายน 2564 18:23:08
366 อ่าน
       ข่าวประชาสัมพันธ์กรมท่าอากาศยาน

       กรมท่าอากาศยาน เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

       วันที่ 28 มิถุนายน 2564 นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน พร้อมด้วย นายสมเกียรติ มณีสถิตย์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน นายทัตพงศ์พรหม ยุธิษฐิระ เลขานุการกรม นายบรรจบ บุรวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดระเบียบการขนส่งทางอากาศ นางจิราภา ทินมาลา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานปาย ปฏิบัติงานในฐานะผู้อำนวยการกองเครื่องช่วยการเดินอากาศและเครื่องกล ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)

         ................................

       กลุ่มสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม
       กรมท่าอากาศยาน
       pr@airports.go.th
       28 มิถุนายน 2564

รูปภาพ

Top