กรมท่าอากาศยาน ร่วมส่งกำลังใจให้บุคคกรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ

วันที่ : 5 กรกฎาคม 2564 15:27:27
452 อ่าน
       ข่าวประชาสัมพันธ์กรมท่าอากาศยาน

       กรมท่าอากาศยาน ร่วมส่งกำลังใจให้บุคคกรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ

        วันนี้ (5 กรกฎาคม 2564) นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง)ในฐานะรองประธานคณะกรรมการอำนวยการบริหารศูนย์ฉีดวัคซีนฯ ให้เกียรติรับมอบการสนับสนุนอาหาร อาหารว่างและน้ำดื่ม จากนายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน โดยมีนางสาวรัชนีพร ธิติทรัพย์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม ร่วมรับมอบ ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ

        กรมท่าอากาศยาน (ทย.) ยินดีในการให้การสนับสนุน อาหารและเครื่องดื่ม เพื่อเป็นการให้กำลังใจให้กับ บุคลากรทางการแพทย์และผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงได้จัดเจ้าหน้าที่จิตอาสา ทย. เพื่อมาช่วยให้บริการประชาชน ผู้มารับการฉีดวัคซีนให้ได้รับความสะดวก ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ จำนวนวันละ 30 คน ในระหว่างวันที่ 16- 30 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ทย. ยังคงให้ความร่วมมือกับ คค. ในการร่วมมือบูรณาการการทำงาน ภายใต้นโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกอบกับเพื่อเป็นการน้อมนำ แนวพระราชปณิธาน ”จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ” ไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม อทย. กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับท่าอากาศยานที่อยู่ความดูแลของ ทย. ทุกแห่ง ยังคงปฏิบัติตามกฎภายใต้มาตรการการป้องกัน การแพร่ระบาดของโควิด -19 ยึดหลัก D-M-H-T-T-A ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ขอให้ผู้โดยสารมั่นใจปลอดภัยจากโควิด -19 แน่นอน

       ************

       กลุ่มสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม
       กรมท่าอากาศยาน
       pr@airports.go.th
       5 กรกฎาคม 2564

รูปภาพ

Top