กรมท่าอากาศยาน เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ : 20 กรกฎาคม 2564 19:22:16
322 อ่าน
       ข่าวประชาสัมพันธ์กรมท่าอากาศยาน

       กรมท่าอากาศยาน เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

       วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน พร้อมด้วย นายสมเกียรติ มณีสถิตย์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน นายเกียรติชัย ชัยเรืองยศ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมกิจการท่าอากาศยาน นายบรรจบ บุรวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดระเบียบการขนส่งทางอากาศ นางจิราภา ทินมาลา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานปาย ปฏิบัติงานในฐานะผู้อำนวยการกองเครื่องช่วยการเดินอากาศและเครื่องกล ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)

       ................................

       กลุ่มสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม
       กรมท่าอากาศยาน
       pr@airports.go.th
       20 กรกฎาคม 2564

รูปภาพ

Top