อธิบดีกรมท่าอากาศยาน ร่วมพิธีเปิดเที่ยวปฐมฤกษ์ รถไฟชานเมืองสายสีแดง เปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของระบบรางไทย

วันที่ : 3 สิงหาคม 2564 09:23:59
341 อ่าน
          ข่าวกรมท่าอากาศยาน ฉบับที่ 38 /2564

          อธิบดีกรมท่าอากาศยาน ร่วมพิธีเปิดเที่ยวปฐมฤกษ์ รถไฟชานเมืองสายสีแดง เปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของระบบรางไทย

           วันนี้ (2 ส.ค. 2564) พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดง (Soft Opening) ผ่านระบบออนไลน์มายังสถานีกลางบางซื่อ ณ ทำเนียบรัฐบาล พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี โดยมีนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะผู้บริหาร คค. นายนิรุต มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม เข้าร่วม

           พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา กล่าวว่า รัฐบาลได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580 ) โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ระบบคมนาคมขนส่งทางราง” ที่ผ่านมา รัฐบาลได้เร่งพัฒนาระบบคมนาคมทางรางอย่างต่อเนื่อง ทั้งรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในเขตกรุงเทพและปริมณฑล รถไฟทางคู่ทั่วประเทศ รวมถึงโครงข่ายรถไฟความเร็วสูง ช่วงกรุงเทพมหานคร – นครราชสีมา และรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน เพื่อเชื่อมต่อทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เพิ่มประสิทธิภาพด้านการเดินทางขนส่งและโลจิสติกส์ ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสนใจ เร่งรัด และติดตามความก้าวหน้าของทุกโครงการมาโดยตลอด

           พร้อมกันนี้ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้กล่าวว่า กระทรวงคมนาคมให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนการลงทุนด้านการพัฒนาระบบขนส่งทางรางให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม สำหรับสถานีกลางบางซื่อเป็นโครงการก่อสร้างสถานีรถไฟหลักของประเทศไทย เมื่อก่อสร้างเสร็จจะเป็นสถานีรถไฟหลักแห่งใหม่ของประเทศไทยที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ปี 2556 และแล้วเสร็จในปี 2564 สถานีกลางบางซื่อ (Grand station) มีพื้นที่ใช้สอยรวม 298,200 ตารางเมตร ภายในสถานีประกอบด้วย อาคารทั้งหมด 3 ชั้น ชั้นที่ 1 เป็นพื้นที่จำหน่ายตั๋วโดยสาร ร้านค้า ศูนย์อาหาร สำนักงาน พื้นที่พักคอย และจุดเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ชั้นที่ 2 เป็นชั้นชานชาลา ประกอบด้วยรถไฟทางไกล 8 ชานชาลา และรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง 4 ชานชาลา และชั้นที่ 3 เป็นชั้นชานชาลาสำหรับรถไฟเชื่อมท่าอากาศยาน และรถไฟความเร็วสูง เชื่อมต่อการเดินทางทางอากาศและทางราง นอกจากนี้ ยังมีชั้นลอย เป็นพื้นที่ร้านค้าและห้องควบคุม พื้นที่ใช้สอยต่าง ๆ และชั้นใต้ดินเป็นพื้นที่จอดรถ ที่สามารถจอดรถยนต์ได้ถึง 1,681 คน ที่จอดรถคนพิการ 19 คัน

           สำหรับรถไฟชานเมืองสายสีแดงที่เปิดให้บริการ ประกอบด้วยรถไฟชานเมืองสายสีแดง ช่วงบางซื่อ – รังสิต จำนวน 10 สถานีได้แก่ สถานีกลางบางซื่อ สถานีจตุจักร สถานีวัดเสมียนนารี สถานีบางเขน สถานีทุ่งสองห้อง สถานีหลักสี่ สถานีการเคหะ สถานีดอนเมือง สถานีหลักหก และสถานีรังสิต รวมระยะทาง 26 กิโลเมตร และรถไฟชานเมืองสายสีแดง ช่วงบางซื่อ – ตลิ่งชัน จำนวน 3 สถานี ประกอบด้วยสถานีบางซ่อน สถานีบางบำหรุ และสถานีตลิ่งชัน ระยะทางรวม 15 กิโลเมตร เป็นขบวนรถไฟฟ้าแบบ Electric Multiple Unit หรือ EMU ซึ่งเป็นระบบที่ช่วยลดปัญหามลพิษและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยในช่วงทดลองเปิดให้ใช้บริการจะเดินรถทุก 30 นาที ระหว่าง 06.00 – 20.00 น. และทุก ๆ 15 นาที ในช่วงเวลาเร่งด่วน รวมเส้นทางละ 78 เที่ยวต่อวัน รองรับผู้โดยสารในช่วงบางซื่อ – รังสิตได้ 1,710 คนต่อเที่ยว และช่วงบางซื่อ- ตลิ่งชัน ได้ 1,120 คนต่อเที่ยว โดยการรถไฟฯ จำจำกัดจำนวนผู้โดยสารทุกประเภท ในขบวนรถและสถานีไม่เกินร้อยละ 50 เพื่อเป็นไปตามมาตรการรักษาระยะห่าง และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ทั้งนี้ การรถไฟฯ จะเปิดให้ประชาชนใช้บริการโดยไม่เก็บค่าโดยสารจนถึงปลายปี 2564 หลังจากนั้นจะเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดีที่สุด ในอัตราค่าโดยสารที่เหมาะสมและเป็นธรรม โดยคิดค่าโดยสารเริ่มต้นที่ 12 บาท และค่าโดยสารสูงสุด 42 บาท ถือได้ว่าการเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายสีแดง และสถานีบางซื่อในครั้งนี้ เป็นปฐมบทของการพัฒนาระบบรางของประเทศไทย ที่จะก้าวสู่การเป็นผู้นำและจุดเชื่อมต่อการเดินทางที่สำคัญและทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่งเสริมการเดินทางของผู้ใช้บริการ ช่วยเสริมขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศไทย ยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างความสุขให้พี่น้องคนไทยตลอดไป

          *****

          กลุ่มสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม
          กรมท่าอากาศยาน
          pr@airports.go.th
          2 สิงหาคม 2564

รูปภาพ

Top