ประชุมสัมมนาฯ เพิ่มการใช้ประโยชน์ระบบท่าอากาศยานภูมิภาค

วันที่ : 23 เมษายน 2557 10:42:17
660 อ่าน
นายเสรี จิตต์โสภา รองอธิบดีกรมการบินพลเรือน (ฝ่ายท่าอากาศยาน)ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นรายงานฉบับกลาง และการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ โครงการศึกษาและจัดทำแผนการพัฒนาและเพิ่มการใช้ประโยชน์ระบบท่าอากาศยานภูมิภาค โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมสัมมนาฯ ได้แก่ ผู้แทนจากท่าอากาศยานในสังกัดกรมการบินพลเรือนจำนวน ๒๘ แห่ง ผู้แทนจากกระทรวงคมนาคม ,สำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ,บริษัท การท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ,บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ,บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) และสถาบันการบินพลเรือน

รูปภาพ

Top