ประชุมหารือข้อราชการของท่าอากาศยานในสังกัดกรมการบินพลเรือน

วันที่ : 23 เมษายน 2557 10:48:44
708 อ่าน
นายวรเดช หาญประเสริฐ อธิบดีกรมการบินพลเรือน เป็นประธานเปิดการประชุมหารือข้อราชการของท่าอากาศยานภูมิภาคในสังกัดกรมการบินพลเรือน และการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (เงินทุนหมุนเวียน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖-๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗

รูปภาพ

Top