งานวันคล้ายวันสถาปนากรมทางหลวงปีที่ ๑๐๒

วันที่ : 23 เมษายน 2557 11:19:58
664 อ่าน
นางลัดดา พูลศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง กรมการบินพลเรือน ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้เพื่อเป็นเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมทางหลวงปีที่ ๑๐๒ ณ อาคารพหลโยธิน กรมทางหลวง เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗

รูปภาพ

Top