ท่าอากาศยานน่านเปิดตัวอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่

วันที่ : 24 เมษายน 2557 15:51:18
1,019 อ่าน
ท่าอากาศยานน่าน กรมการบินพลเรือน ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ ทดแทนอาคารหลังเดิมซึ่งไม่สามารถรองรับผู้โดยสารที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะเปิดให้สายการบินและผู้โดยสารใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป อาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่มีขนาดพื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔,๕๐๗ ตารางเมตร สามารถรองรับผู้โดยสารได้ประมาณ ๓๐๐ คน ในชั่วโมงคับคั่ง โดยมีอาคารประกอบอื่นๆ ได้แก่ อาคารเก็บเครื่องมือกล อาคารที่ทำการดับเพลิงและโรงเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า ทั้งนี้โครงการก่อสร้างดังกล่าวได้แล้วเสร็จพร้อมรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปีพุทธศักราช ๒๕๕๘

รูปภาพ

Top