การประชุมเชิงปฏิบัติการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานการบิน

วันที่ : 29 เมษายน 2557 13:59:13
640 อ่าน
วันศุกร์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ นายวรเดช หาญประเสริฐ อธิบดีกรมการบินพลเรือน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานการบิน โดยมีการเสวนา ”How to make a dream come true” ของหน่วยงานการบิน ได้แก่ กรมการบินพลเรือน,กองทัพอากาศ,บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด,สถาบันการบินพลเรือน,บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในการนี้ ได้รับเกียรติจากนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมดังกล่าว

รูปภาพ

Top