ประชุมสัมมนาการแก้ไขวิธีปฏิบัติ Altimeter Setting Procedures

วันที่ : 29 เมษายน 2557 14:01:26
760 อ่าน
วันอังคารที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗ นายธนชัย ศิริสัมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานสนามบิน กรมการบินพลเรือน เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา เรื่อง ”การแก้ไขวิธีปฏิบัติ Altimeter Setting Procedures และปัญหาการปฏิบัติการบินที่ความสูงต่ำกว่าความสูงขั้นต่ำตามกฎจราจรทางอากาศ” เพื่อความปลอดภัยสูงสุดในการปฏิบัติการบินในน่านฟ้าของประเทศไทย โดยมีหน่วยงานผู้ใช้ห้วงอากาศในประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมสัมมนา ได้แก่ กองทัพอากาศ,กองทัพบก,กองทัพเรือ,สถาบันฝึกอบรมบุคลากรด้านการบิน,สายการบิน,ผู้ปฏิบัติการบินทั่วไปและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รูปภาพ

Top