ผู้อำนวยการ ICAO เข้าร่วมหารือกับอธิบดีกรมการบินพลเรือน

วันที่ : 2 พฤษภาคม 2557 16:28:44
922 อ่าน
เมื่อวันพุธที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ นายวรเดช หาญประเสริฐ อธิบดีกรมการบินพลเรือน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมการบินพลเรือน ให้การต้อนรับ Mr. Arun Mishra ผู้อำนวยการสำนักงานสาขาองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค (ICAO) ภายหลังการขอเข้าเยี่ยม (ครั้งที่ 2) เพื่อขอบคุณประเทศไทยในการให้ความช่วยเหลือการปรับปรุงอาคาร ICAO ทั้งนี้ประเทศไทยพร้อมต้อนรับและยินดีร่วมปฏิบัติงานกับ ICAO อย่างเต็มความสามารถเพื่อเป็นไปในทิศทางเดียวกันตามมาตรฐานสากล ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายสมชัย ศิริวัฒนโชค ปลัดกระทรวงคมนาคม เข้าร่วมการหารือดังกล่าว

รูปภาพ

Top