ตรวจเยี่ยมอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ ท่าอากาศยานน่าน

วันที่ : 23 พฤษภาคม 2557 10:54:14
1,962 อ่าน
เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ นายวรเดช หาญประเสริฐ อธิบดีกรมการบินพลเรือน นายยศ เลาหศิลป์สมจิตร์ รองอธิบดี(ฝ่ายเศรษฐกิจ) ผู้อำนวยการสำนักฯ และเจ้าหน้าที่กรมการบินพลเรือน ตรวจเยี่ยมการเปิดให้บริการอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ที่ท่าอากาศยานน่าน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายอุกริช พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ร่วมให้การต้อนรับและเยี่ยมชมการเปิดให้บริการอาคารผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานน่าน ด้วย

รูปภาพ

Top