ประชุมสัมมนาการประกันคุณภาพการรักษาความปลอดภัยด้านคมนาคม ระดับภูมิภาค

วันที่ : 23 พฤษภาคม 2557 11:50:29
698 อ่าน
วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ นายจรุณ มีสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมการบินพลเรือน (ฝ่ายความปลอดภัย) เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการรักษาความปลอดภัยด้านคมนาคม ระดับภูมิภาค (Quality Assurance Framework for Transport Security Project : Transport Security Best Practice Quality Assurance Regional Forum) ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๐ -๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยน/แบ่งปันประสบการณ์ และนำข้อคิดเห็นจากประเทศต่างๆ ได้แก่ อินโดนีเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และไทย เพื่อนำไปปรับใช้ในการพัฒนาการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนให้ดียิ่งขึ้น

รูปภาพ

Top