โครงการปันน้ำ (ใจ) ใสสะอาด เยาวชนของชาติแข็งแรง

วันที่ : 16 มิถุนายน 2557 14:02:10
667 อ่าน
นายวรเดช หาญประเสริฐ อธิบดีกรมการบินพลเรือน นายเสรี จิตต์โสภา รองอธิบดี (ฝ่ายท่าอากาศยาน) นายจรุณ มีสมบูรณ์ รองอธิบดี (ฝ่ายความปลอดภัย) นายยศ เลาหศิลป์สมจิตร์ รองอธิบดี (ฝ่ายเศรษฐกิจ) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมการบินพลเรือน และคณะสื่อมวลชน ร่วมโครงการ ”ปันน้ำ(ใจ) ใสสะอาด เยาวชนของชาติแข็งแรง” เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง โดยมุ่งเน้นการบริการสังคมอย่างมีคุณภาพนอกเหนือจากภารกิจหลักขององค์กร เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

รูปภาพ

Top