นายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมศรีภมูิ ชั้น 2

วันที่ : 1 พฤษภาคม 2561 10:28:30
409 อ่าน
นายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมศรีภมูิ ชั้น 2

รูปภาพ

Top